sazenice jedle kavkazské Ab. nordmanniana Ambrolauri Tlugi 2/2 pro jarní období roku 2023 od dánského dodavatele Johansens Planteskole A/S jsou prozatím vyprodány. V případě potvrzení dalších dodávek Vás budeme informovat na našich stránkách.

Další aktuality

  • Využijte dotaci na traktory Kubota. Nejlepší a nejpoužívanější ve školkařských provozech v Evropě

  • Nabídka osiva a sazenic jedle kavkazské pro jaro 2024