sazenice jedle kavkazské Ab. nordmanniana Ambrolauri Tlugi 2/2 pro jarní období roku 2023 od dánského dodavatele Johansens Planteskole A/S jsou prozatím vyprodány. V případě potvrzení dalších dodávek Vás budeme informovat na našich stránkách.

Další aktuality

  • Informace o dodávkách osiva a sazenic vybraných dřevin od našich partnerů z Dánska