V závislosti na modelu je stroj používán jako rotavátor (půdní fréza) pro zajištění předseťové přípravy půdy nebo jako vratná fréza pro zhutňování svrchní zeminy a přípravu záhonů.

Energie traktoru je přenášena do stroje prostřednictvím hnacího vývodového hřídele PTO. Vývodový hřídel se musí otáčet rychlostí 540 otáček za minutu. Stroj je ovládán ze sedadla řidiče traktoru. K připojení stroje se používá tříbodové tažné zařízení traktoru. Stroj je opatřen závěsem za traktor kategorie 1-2.

Tento stroj má jako jediný rotavátor na trhu přímou centrální převodovku, není hnán bočním řetězem nebo řemeny. Proto je jej možno použít i ve variantě s reverzním chodem jako rekultivátor /vratná fréza/. Rozdíl mezi JNC_L a JNC_OTL je ve směru otáčení rotoru. U druhé varianty se rotor hloubení otáčí zpětným chodem. Jinými slovy – proti směru jízdy. Kultivátor je opatřen katrovacím sítem. V důsledku toho jsou zbytky plodin nebo kameny umístěny do spodní části půdního profilu a jsou zakryty zeminou. To lze např. využívat při přípravě záhonů atd.

Stroj s centrálně umístěnou převodovkou není limitován svými bočními rozměry.

Technické parametry

Pracovní hloubka: 10-20 /25/ cm
Pracovní šířka stroje : 80-160 /210/ cm
Váha: 180-450 kg
Počet rotorů na hřídeli:6-16
Celkový počet nožů:24-64
zvláštní výbava:typ válce dle výběru ovl. hydr. nebo manuálně

Galerie