Pro jarní období roku 2023 připravujeme opět dodávky sazenic a osiva dřevin /zejména jedle kavkazské/ ale i dalších druhů dřevin pro lesní a okrasné školkaře, pěstitele vánočních stromků a další pěstitele.

Sazenice od společnosti Johansens Planteskole i osivo od společnosti Levinsen Treeseeds dodáváme v zaručené kvalitě, včetně odpovídajících certifikátů o původu osiva a dřevin.

Dodávky připravujeme pro výsev a školkování v jarním období roku 2023.  Více informací, ceník osiva a letáky v sekci katalog techniky v odkazech na příslušné dodavatele.

Další aktuality

  • Jedinečná příležitost nakoupit rýčové stroje Imants bez dlouhých dodacích termínů

  • Využijte dotaci na traktory Kubota. Nejlepší a nejpoužívanější ve školkařských provozech v Evropě