12.září 2023 jsme se se školkaři, pěstiteli vánočních stromků a ostatními přáteli školkařiny potkali v Sepekově ve školkách u kolegy Pavla Burdy. Předvedli jsme techniku pro pěstování vánočních stromků, dobývací stroje, plečky i novou řadu traktorů Kubota do školek. Těšíme se zase někdy příště při podobné příležitosti.

Další aktuality

  • Využijte dotaci na traktory Kubota. Nejlepší a nejpoužívanější ve školkařských provozech v Evropě

  • Nabídka osiva a sazenic jedle kavkazské pro jaro 2024