Další naše weby

Forigo Roteritalia - speciální kombinátory a formovače záhonů. Stroje na přípravu půdy zejména pro kořenovou a hluboce kořenící zeleninu a speciální plodiny.

Stroje nejvyšší kvality za přijatelné ceny!!!!! 

 

Zelináři a spec. Plodiny/KOMBINÁTORY A FORMOVAČE ZÁHONŮ FORIGO:

Kombinátory Forigo Douplex:

určené pro hlubokou přípravu půdy se dvojitou /duplex/ kultivací. Jde o nože umístěné na dvou nezávislých hřídelích paralelně za sebou.

D35-4

Forigo serie D 35 – D 45 – D 50 – D 55 stroje  za UKT pro přípravu půdy pro náročnější a hluboce kořenící plodiny jako např. kořenová zelenina, brambory a pod . Šířka strojů od 130 do 160 cm za traktory o výkonu 110 – 210 kW. Stroje je možné doplnit standardními nebo tvarovacími válci a kryty.

 D25-1D35-1

Kombinátory TRIPLE. Trojitá agregovaná verze kombinátorů Forigo za UKT šíře 3x130 nebo 3x200 cm ve většině případů doplněná tvarovacími válci nebo disky.

 TG35-4

 

FORIGO RYCHLOBĚŽNÉ VRATNÉ TVAROVAČE A FORMOVAČE ZÁHONŮ:

Kultivační stroje s vratným rychloběžným pohybem doplněné tvarovacími kryty, disky nebo aktivními či pasívními válci. Stroje jsou určené pro tvarování speciálních tvarů záhonů – hrůbkování a podobně.

G25-5 G35-2 G35-10 G45-6

FORIGO HRŮBKOVACÍ STROJE:

Hrůbkovače brambor Forigo série P 35 – P5 s mnoha variantami tvarovacích adaptérů a nástaveb. 1-5 ti řádkové hrůbkovací sekce pro zahroubení řdek brambor.

  P5 P35-3

FORIGO STROJE NA STERILIZACI PŮDY: 

Forigo DEEP, Forigo MT, Forigo MTD stroje určené pro kultivaci a zároveň pro zapravení granulovaných nebo tekutých přípravků pro preventivní ošetření a ochranu půdy do půdního profilu. Účinná prevence proti nematodním, houbovým i hmyzím patogenům a škůdcům, ochrana proti plevelům. 

DEEPER-1 Deep mixtiller2