Další naše weby

Okrasné školky/DAMCON kompletní technologie pro pěstování okrasných a alejových stromů


Sázecí stroje Damcon:
Sázecí stroje Damcon jsou přizpůsobeny pro výsadbu okrasných a alejových stromů různých velikostí. Od nejmenších stromů velikosti 20 -30 cm na záhony až po výsadbu alejových stromů o výšce několka metrů. Všechny stroje mají variabilní velikost radlice a rozvíratelní křídla. Větší stroje PL 40, PL 75 jsou doplněny aktivní rotační radlicí.

foto 42.JPG foto 43.jpg


Stroj PL 10 je určen pro výsadbu malých rostlin v 1-3 řádkovém provedení, stroj je vybaven sedačkou pro obsluhu.PL  30. PL40, PL75 a PL 90 jsou stroje pro výsadbu alejových stromů doplněné plošinou. Stroje jsou přizpůsobeny pro výsadbu stromů se širokým a hlubokým kořenovým systémem

foto 44.JPGVyvětvovací plošiny Damcon
Samochodné vyvětvovací plošiny ovládané přímo ze stroje s vlastním hydraulickým pohonem. Varianty 2x2 a 4x4

18

Dobývací stroje pro stromy s kořenovým balem:
Damcon KLR 300 – KLR 2000 samochodné rýčové dobývací stroje, nebo nástavce na hydraulické nosiče nářadí /Bobcat, Avant, Volvo, JCB a jiné/ nebo varianty nesené za UKT nebo na závěsech  malotraktorů, event na ramenech HR.
Nejmenší dobývací adaptery KLR jsou určeny pro vyzvedávání a dobývání konifer.Větší stroje KLR umístěné na větších nosičích jsou určeny pro dobývání stromů o průměru balu až 2m.

foto 46.jpg foto 47.JPG

Stroje na dobývání a vyzvedávání prostokořených stromů:
Vibrační dobývací samochodné stroje nebo  stroje nesené za UKT Damcon SElector a Damcon Select. Stroje jsou určeny k vyzvednutí kteréhokoliv stromu v řádku bez kořenového balu. Zemina je z kořenů odstraněna pomocí šetrného podříznutí kořenů v zemi a následného vytřesení zeminy.


Postřikovače a rosiče Damcon:
 Aplikační technika pro meziřádkový postřik zejména pro hubení plevelů v řádcích.
Rosiče a postřikovače určené pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin do korun a na kmeny stromů

foto 50.jpg Foto 51.jpg


Další prostředky a dopňky Damcon:

podrývací a vyorávací pluh CDO 60:

foto 53.gif