Další naše weby

JEDNOU OPERACÍ - HLUBOKÁ ORBA, OTOČENÍ PŮDNÍHO PROFILU, PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO NEBO SADEBNÍHO PROFILU, co víc můžete sazenicím dát

 imants

Rýčové stroje Imants - rytí i povrchová předosevní agregace v jednom
Nejlepší technologie pro přípravu půdy v zemědělství, zelinářství a ve školkách. Stroje o různém výkonu pracují do hloubky od 25 do 90 cm v závislosti na velikosti a výkonu stroje. Stroj otáčí celoý orniční profil jako při normálním ručním rytí a zaklápí ornici otočenou o 180. Rýčový stroj Imants se do školek nejčastěji dodává o šířce 180 , 210 nebo 240 cm a pro hloubku kypření cca 35 cm.
Stroje jsou vhodné jak pro záhonovou, tak pro celoplošnou přípravu půdy rytím. Vynikající výsledky se dosahují zejména u přípravy půdy pro hluboce kořenící plodiny /košťálová zelenina, dřeviny, brambory, chmel, vinice, lesní a okrasné sazenice aj./. Stroj je také nedocenitelný při zaorávání zeleného hnojení.

Imants2 imants4
Stroj doplnění o aktivní pružinový válec poháněný od hřídele připraví seťové lůžko, rozdrobí všechny hroudy a v jedné operaci dochází ke kompletní přípravě ploch pro výsev nebo výsadby plodin.

Stroje pro sterilizaci půdy Imants:
Rýčové stroje, nebo hluboké podorávací pluhy Imants v agregaci s aplikačním zařízením pro aplikaci granulovaných nebo tekutých přípravků na ochranu půdy proti škůdcům.
imants1
Imants JNC Rebel rotavátory:
Speciální rotavátory s integrovanou velmi silnou převodovkou určené za malotraktory, nosiče nářadí typu VARI nebo za UKT. Díky integrované převodovce a přenosu kroutícího momentu v ose stroje jsou vhodné zejména pro přípravu půdy ve stísněných a speciálních podmínkách jako jsou například fóliovníky, skleníky nebi úzké venkovní záhony atd.

imantsJNC 13209356710400Imants-JNC-OTZ-250-rol-400-nok-AVU-1