Další naše weby

Egedal Maskinfabrik  - stroje nejvyšší kvality určené pro pěstování prostokořených sazenic ve školkách.

Kompletní 5 a 7 mi řádková technologie od přípravy půdy pro výsev a školkování až po vyzvedávání sazenic na záhoně a jejich expedici z produkčních ploch

Stroje na přípravu půdy ve školkách – formovač záhonů ve školkách typ Bed Former jde o pasivní formovací stroj s variabilně nastavitelnou výškou a šířkou záhonu

Stroje na výsev a školkování sazenic Egedal:
secí stroj Typ 84 určený npro výsev drobných semen

foto7

Secí stroj Typ Combi je určený pro výsev všech druhů osiva vřetně žaludů a křídlatých semen

foto8
Zasypávače výsevů Egedal Typ 2M3 univezální zasypávač substrátů s míchadlem a pohonem od kola stroje

foto9

Školkovací stroj Typ MT nový 5 ti řádkový školkovací stroj s výsevními jednotkami Super prefer

foto10
Školkovací stroj Typ M je univerzální 5 a 7 mi řádkový školkovací stroj určený pro školkování mnoha druhů a výšky sazenic. Stroj je určen pro práci v náročnějších půdních podmínkách

foto11

Celozáhonové a meziřádkové kultivační stroje Egedal:
Jde o celou řadu celozáhonových nebo meziřádkových kultivačních strojů tažených za UKT.Stroje jsou k mání v jedno až sedmizáhonových provedeních

 {youtube}FErhjDresus{/youtube}

foto12
 Cross weeder celozáhonová aktivní pružinová plečka s ukládáním plevele do uličky

foto13

Pružinová pasivní plečka Egedal 1-7 záhonové uspořádání dle přání zákazníka

foto12

Aktivní prstová plečka Egedal Row master – Jde o přirovnáním Jaguár mezi kypřícími stroji. Jde o hydraulicky poháněnou kývavou plečku s ativním pohybem.

V kombinaci s meziřádkovým postřikovačem Egedal Typ GS dokonalá ochrana proti plevelům ve školkách

foto15
Meziřádkový postřikovač, plečka a přihnojovač záhonů 3 v 1 Egedal Typ GS. Na společném rámu  umístěné adaptery jako 4,5,6 nebo 7 mi řádková verze kombinace radličkové nebo prstové pasivní plečky s meziřádkovým postřikovačem a aplikátorem granulátů. Stroje je možné používat i zvlášť. Postřikovař GS je upraven pro nízkotlakou aplikaci postřikové jíchy s ochrannými kryty.

Podřezávací stroje na kořeny:
Pasivní šikmý nůž pro podřezání kořenů Egedal typ BRS je nejprodávanějším strojem svého druhu na světě.
Aktivní podřezávací stroj Egedal Prune Master. Pohyb jednotlivých nožů určených k podříznutí kořernů jak horizontálním, tak vertikálním směrem, podřezávač je poháněn hydraulicky.

foto17

Dobývací stroje a vyorávače sazenic:
Vytřásací vyorávač Egedal Typ SR2 je nejprodávanější dobývací stroj na světě určený do všech půdních podmínek včetně těžkých a kamenitých půd. Vynikajicí vytřesení a zbavení půdy z kořenů sazenic je samozřejmostí.
Vyorávač Typ RR obdoba předchozího vyorávače typu SR2 s menší světlostí stroje a do méně náročných podmínek nebo pro vyzvedávání menších sazenic.

P3310004
Jednořídkové dobývací stroje typ R.O. nebo Liftmaster jsou speciální vysoce výkonné dobývací stroje pro vyzvedávání sazenic automatickým způsobem, s minimalizací lidské obsluhy. Stroj je vybaven vazacím zařízením a denní výkon se pohybuje ve stovkách tisíců kusů za směnu.

foto19


Portálový dobývací stroj Typ P.S. je celozáhonový vyorávač s vynášecím dopravníkem a se třídícím stolem. Může být vybaven vázacím zařízením.
foto20